T20I

Sunday, March 16, 2014

149/8
(20 ov)
v
69/10
(17 ov)

Sunday, July 29, 2018

174/4
(16.4 ov)
v
0/0
(0 ov)

Thursday, January 31, 2019

153/6
(20 ov)
v
132/7
(20 ov)

Friday, February 1, 2019

107/10
(19.2 ov)
v
111/6
(19.3 ov)

Sunday, February 3, 2019

104/8
(10 ov)
v
90/8
(10 ov)