Narayani Team

The Narayani team is one of the teams to play Gautam Buddha Cup 2020. Paras Khadka is the captain of this team.

The Squad of this team:
Paras Khadka, Subash Khakurel, Karan KC, Kishor Mahato, Sushan Bhari, Shahab Alam, Aarif Sheikh, Sandeep Jora, Rit Gautam, Siddhant Lohani, Ishan Pandey, Raju Rijal, Dipesh Shrestha, Vivek Yadav.

Team Information

Captain Paras Khadka
Abbreviation NAR