Rapti Team

The Rapti team is one of the teams to play Gautam Buddha Cup 2020. Binod Bhandari is the captain of this team.

The Squad of this team:
Binod Bhandari, Kushal Bhurtel, Avinash Bohara, Kamal Airee, Surya Tamang, Bhuwan Karki, Sharad Vesawkar, Lokesh Bam, Aasif Sheikh, Jitendra Mukhiya, Amit Shrestha, Sumit Maharajan, Hari Chauhan, Swapnil Adhikari.

Team Information

Captain Binod Bhandari
Abbreviation RAP